МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.05.2012 р. N 3304-04/19007-12

 

Державному підприємству "Інформаційні судові системи"
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 81, літ. "А"

Копія:

ПАТ "Акціонерний банк "Південний"


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти послуг консультативних з програмного забезпечення та послуг з розроблення програмного забезпечення інших (права на використання комп'ютерної програми, що забезпечить функціонування автоматизованої системи документообігу в місцевих господарських та апеляційних господарських судах України, а також Вищому господарському суді України відповідно до вимог законодавства з використанням засобів електронного цифрового підпису) (оголошення про попередню кваліфікацію N 38280 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 18.10.2010 N 42 (430)), проведеної державним підприємством "Інформаційні судові системи" (далі - Замовник) за процедурою "попередня кваліфікація учасника".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 29.03.2012 N 3304-04/11664-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 29.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Рішення про вибір процедури закупівлі "попередня кваліфікація учасника" оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 08.10.2010 N 08/10/2010/2.

Кваліфікаційна документація та документація конкурсних торгів на закупівлю послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (ДК 016-97: 72.20.3) (далі - кваліфікаційна документація та документація конкурсних торгів) затверджена рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.10.2010 (протокол N 11/10/2010/2).

Згідно з пунктом 3 частини третьої статті 38 Закону кваліфікаційна документація повинна містити процедуру оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям (відповідає/не відповідає).

Водночас у кваліфікаційній документації не встановлено процедуру оцінки відповідності кваліфікаційних пропозицій учасників кваліфікаційним критеріям, що суперечить вимогам пункту 3 частини третьої статті 38 Закону.

Крім того, у пункті 2 частини другої статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з цим документація конкурсних торгів не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження учасником відсутності підстав для відмови в участі, передбачених пунктами 2, 4, 5, 7, 8 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону.

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затвердженими наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919, передбачено, зокрема, що реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) підписуються головою комітету з конкурсних торгів і секретарем комітету з конкурсних торгів та засвідчуються печаткою.

Усупереч вищезазначеним вимогам реєстр отриманих кваліфікаційних пропозицій не підписаний головою комітету з конкурсних торгів Замовника та не містить відбитка печатки Замовника, а протокол розкриття кваліфікаційних пропозицій від 17.11.2010 N 17/11/2010/1, реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 07.12.2010 N 07/12/2010/2, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) від 09.12.2010 не містять відбитка печатки Замовника.

Відповідно до реєстру отриманих кваліфікаційних пропозицій та протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій від 17.11.2010 N 17/11/2010/1 (далі - протокол розкриття кваліфікаційних пропозицій) для участі у попередній кваліфікації були подані наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Інформація про наявність необхідних документів

1

Науково-виробниче підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Юртех" (далі - ТОВ "Юртех")

Подано всі документи, передбачені кваліфікаційною документацією

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "3-Т" (далі - ТОВ "3-Т")

Подано всі документи, передбачені кваліфікаційною документацією

3.

Приватне акціонерне товариство "СІТРОНІКС ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (далі - ПрАТ "СІТРОНІКС ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ")

Подано всі документи, передбачені кваліфікаційною документацією

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Галактика" (далі - ТОВ "Корпорація "Галактика")

Подано всі документи, передбачені кваліфікаційною документацією


У протоколі засідання комітету з конкурсних торгів від 22.11.2010 N 22/11/2010/2 вказано, що кваліфікаційні пропозиції ПрАТ "СІТРОНІКС ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" та ТОВ "Корпорація "Галактика" відхилено як такі, що не відповідають умовам кваліфікаційної документації (пункт 3 частини 1 статті 29 та абзац 2 частини шостої статті 38 Закону; абзац 4 пункту 2 розділу 5 кваліфікаційної документації), а ТОВ "Інститут математики та системного аналізу" та ТОВ "3-Т" відправлені запрошення до участі у торгах разом із документацією конкурсних торгів.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів від 07.12.2010 N 07/12/2010/2 для участі у подальшій процедурі закупівлі подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Юртех"

3947832,0

2

ТОВ "3-Т"

3988116,0


Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) від 09.12.2010 б/н за критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів "Найнижча ціна" та "Строк відтермінування платежу", визначеними у додатку 8 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів, переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ "Юртех", з яким укладено договір від 30.12.2010 N 12/30-04.

У абзаці п'ятому підпункту 3 пункту 2.1 пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, що учасники у складі пропозиції конкурсних торгів подають довідки з банку/банків про відсутність заборгованості по кредитах перед банком, що видана не більш як за 10 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

При цьому пропозиція конкурсних торгів учасника ТОВ "3-Т" не містить вищеуказану довідку, що не відповідає абзацу п'ятому підпункту 3 пункту 2.1 пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів" розділу 3 "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Відповідно до пункту третього частини першої статті 29 Закону Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо зазначена пропозиція не відповідає умовам документації з конкурсних торгів.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону Замовник відміняє торги, у разі якщо до оцінки допущено менше двох пропозицій конкурсних торгів.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, зазначеним у документації конкурсних торгів, та відміна процедури закупівлі, у разі якщо до оцінки допущено менше двох пропозицій конкурсних торгів, є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити пропозицію конкурсних торгів ТОВ "3-Т" на підставі пункту третього частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог пункту 2 частини другої статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу восьмого частини першої статті 30 та пункту 3 частини третьої статті 38 Закону.

VII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України.

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали