МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.05.2012 р. N 3304-04/19923-12

 

ДП "НАЕК "Енергоатом"
вул. Вєтрова, 3,
м. Київ, 01032

Копія:

ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
вул. Горького, 127,
м. Київ, 03150


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти машин спеціального призначення різних (запасні частини до дизель-агрегата 12ZV40/48 для ВП ЮУАЕС, бл. 1 - 3 (оголошення N 205775 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 21.11.2011 N 139 (585)), проведеної ДП "НАЕК "Енергоатом" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 13.03.2012 N 3304-04/9083-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 13.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Копію річного плану закупівель на 2011 рік всупереч вимозі пункту 3.6 Порядку (Порядок N 155) Замовником до Мінекономрозвитку не надано.

Положення про комітет з конкурсних торгів Замовника затверджено рішенням президента ДП "НАЕК "Енергоатом" від 17.12.2010 (далі - Положення).

Підпунктом 6.2.2 "Процедура закупівлі в одного учасника" пункту 6.2 "Порядок організації проведення окремих процедур закупівель" розділу 6 "Порядок організації процедур закупівель" (далі - підпункт 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6) Положення визначено порядок організації проведення процедури закупівлі в одного учасника, зокрема щодо підготовки документів на погодження процедури закупівлі в одного учасника.

При цьому, відповідно до статті 39 Закону Замовник самостійно приймає рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника та укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або декількома учасниками та акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника.

Таким чином, підпункт 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Положення Замовника не узгоджується із статтею 39 Закону.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю машин спеціального призначення різних (запасні частини до дизель-агрегата 12ZV40/48 для ВП ЮУАЕС, бл. 1 - 3) (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 08.11.2011.

Статтею 15 Закону передбачено, що під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Усупереч вимозі, установленій у статті 15 Закону, додатки N 1 "Пропозиція конкурсних торгів (цінова)" та N 2 "Технічна специфікація" на закупівлю машин спеціального призначення різних (запасні частини до дизель-агрегата 12ZV40/48 для ВП ЮУАЕС, бл. 1 - 3 до документації конкурсних торгів складені Замовником російською мовою.

У пункті 2 частини другої статті 22 Закону та пункті 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 919, зареєстрованим у Мін'юсті 10.08.2010 за N 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів) передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені пунктами 2, 5 та 8 частини першої статті 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з цим, документація конкурсних торгів не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження учасником відсутності підстав для відмови в участі, передбачених пунктами 2, 5 та 8 частини першої статті 17 Закону.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 26.12.2011 N 2925 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 26.12.2011 N 2925 до участі у процедурі закупівлі були подані наступні пропозиції конкурсних торгів:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції

1

ТОВ "Променергоавтоматика"

1992657,6 грн., у т. ч. ПДВ

2

ТОВ "Сігма-М"

2179471,0 грн., у т. ч. ПДВ

3

ПП "Інкла-Київ"

2217660,83 грн., у т. ч. ПДВ

4

ТОВ "Ареко"

2199980,4 грн., у т. ч. ПДВ


Відповідно до протоколу розгляду та відхилення пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) від 29.02.2012 N 2925 пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Променергоавтоматика" та ТОВ "Сігма-М" відхилено як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів згідно статті 29 Закону.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 29.02.2012 N 2925 переможцем процедури закупівлі відповідно до критерію оцінки "Ціна", встановленого у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів, переможцем торгів визначено ТОВ "Ареко", з яким укладено договір від 28.03.2012 N 1116112123.

Пунктом 7 "Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів" розділу I "Загальні положення" (далі - пункт 7 розділу I) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиції конкурсних торгів, підготовлені учасниками - резидентами України, а також вся кореспонденція та документація, пов'язані з цими пропозиціями конкурсних торгів, якими обмінюються учасники-резиденти та Замовник, повинні бути складені українською мовою.

Водночас, пропозиції конкурсних торгів ПП "Інкла-Київ" та ТОВ "Ареко" всупереч вимогам пункту 7 розділу I документації конкурсних торгів містять документи, складені російською мовою, зокрема надано:

"справку о наличии оборудования и материально-технической базы, необходимых для производства предлагаемого оборудования" від 06.12.2011, "проекты АДРИАДИЗЕЛЯ в атомном секторе";

"доверенность производителя" від 06.12.2011 та від 07.12.2011;

"справка о соответствии квалификации, знаний и опыта работников предприятия, необходимых для производства предлагаемого оборудования" від 06.12.2011.

Пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів встановлено, що для підтвердження наявності фінансової спроможності учасники, зокрема надають довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

Водночас, пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Ареко" містить нотаріально завірену копію довідки ПАТ "УніКредит Банк" від 19.12.2011 N 8834/IV, що не відповідає вимогам пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів.

Пунктом 3 частини першої статті 29 Закону передбачено, що у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищезазначене, Замовник повинен був відхилити пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Ареко" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого Мінекономрозвитку моніторингу встановлено, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням статті 15, пункту другого частини 2 статті 22, частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29, абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 28.03.2012 N 1116112123, укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація

Правові наслідки вищевказаних дій та рішень Замовника визначаються відповідно до статті 43 Закону.

З огляду на зазначене, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали