МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.05.2012 р. N 3304-04/20025-12

 

Державному вищому навчальному закладу "Українська академія банківської справи Національного банку України"
40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Копія:

Державній казначейській службі України


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти меблів для комплектації гуртожитку (оголошення N 227166 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 12.12.2011 N 148 (594)), проведеної Державним вищим навчальним закладом "Українська академія банківської справи Національного банку України" (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третійпункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 27.04.2012 N 3304-04/15978-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 27.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу закупівлі установлено.

Рішення про застосування процедури відкритих торгів та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю меблів для комплектації гуртожитку за кодом ДК 016-9736.14.1 (далі - документація конкурсних торгів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 02.12.2011 N 173.

Протоколами засідання комітету з конкурсних торгів від 26.12.2011 N 186 та від 12.01.2012 N 1 оформлено рішення комітету з конкурсних торгів про внесення змін до документації конкурсних торгів, а кінцевий строк надання пропозицій конкурсних торгів продовжено до 02.02.2012.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 02.02.2012 N 9 (далі - протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів) для участі у процедурі закупівлі подані наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю "Веріта" (далі - ТОВ "Веріта")

1400664,58 грн.

2

Товариство з обмеженою відповідальністю "Авто-Сіті-Бас" (далі - ТОВ "Авто-Сіті-Бас")

3596518 грн.

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕНДЕР КАПІТАЛ" (далі - ТОВ "ТЕНДЕР КАПІТАЛ")

2034698,92 грн.

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛЕНТІНІ" (далі - ТОВ "ВАЛЕНТІНІ")

2827903,20 грн.


Формою реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) та формою протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919, передбачено, що пункт 5 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів (колонка 5) повинен міститися підпис особи, що зареєструвала пропозицію конкурсних торгів, та підпис особи, що передала її особисто, а пункт 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (колонка 2) - ідентифікаційний код учасника процедури закупівлі.

При цьому реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів не містить підписів особи, що отримала пропозицію конкурсних торгів, та особи, що передала пропозицію конкурсних торгів, а у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів не зазначено ідентифікаційний код учасників процедури закупівлі.

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 28.02.2012 N 31 оформлено рішення комітету з конкурсних торгів Замовника про відхилення пропозицій конкурсних торгів ТОВ "ТЕНДЕР КАПІТАЛ" та ТОВ "Веріта" як таких, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів, згідно частини першої статті 29 Закону.

Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 28.02.2012 N 32 (далі - протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів) до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ВАЛЕНТІНІ" і ТОВ "Авто-Сіті-Бас", а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції з конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів за критеріями оцінки "Ціна" та "Строк поставки товарів" з максимальною кількістю 100 балів, визначено ТОВ "ВАЛЕНТІНІ", з яким укладено договір про закупівлю товарів від 19.03.2012 б/н.

Згідно з формою протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затвердженою наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919 (зі змінами) (далі - форма протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів), передбачено, що у пункті 5 замовник зазначає перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення.

Водночас протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів не містить пункту 5 "Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) та причини їх відхилення", що не відповідає вимогам форми протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів.

Абзацом четвертим підпункту 13 "Документи для підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику у процедурі закупівлі та відхилення пропозицій конкурсних торгів, встановлених статтею 17 Закону" пункту 2 "Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що учасник надає оригінал або нотаріально засвідчену копію довідки, виданої компетентним державним органом України (підприємством, установою тощо), щодо відсутності рішення про визнання учасника у встановленому порядку банкрутом та відкриття відносно нього ліквідаційної процедури, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Водночас відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 395 (Указ N 395/2011) (далі - Положення), Міністерство юстиції України є головним органом з питань банкрутства. Згідно з підпунктом 36 пункту 4 зазначеного Положення (Указ N 395/2011), Міністерство веде єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Згідно з наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство" від 15.09.2011 N 3018/5 (Положення N 3018/5), зареєстрованим в Мінюсті 19.09.2011 за N 1106/19844, держатель Єдиної бази даних - Міністерство юстиції України, Адміністратор Єдиної бази даних - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України. Адміністратор надає витяг з Єдиної бази даних.

Відповідно до Типового стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 N 3305/5 (Наказ N 3305/5), зареєстрованим в Мін'юсті 14.11.2011 за N 1297/20035, інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, надається за письмовим запитом юридичної особи або фізичної особи - підприємця стосовно порушення щодо нього (заявника) провадження у справі про банкрутство, визнання банкрутом, перебування у процедурі банкрутства, відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень у сфері банкрутства, за місцезнаходженням боржника.

Всупереч вищевказаному, ТОВ "ВАЛЕНТІНІ" у складі пропозиції конкурсних торгів надано довідку державного підприємства "Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства" Міністерства економіки України від 30.01.2012 N 218-25-25/63650.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 29 Закону замовник відхиляє пропозиції конкурсних торгів у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Згідно з абзацом восьмим частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі, якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозицій конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам, зазначеними у документації з конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з тим, що до оцінки допущено менше двох пропозицій конкурсних торгів учасників є обов'язком, а не правом Замовника.

Таким чином, Замовник повинен був відхилити пропозицію конкурсних торгів ТОВ "ВАЛЕНТІНІ" на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону та відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що процедуру закупівлі проведено з порушенням вимог частини четвертої та п'ятої статті 28, пункту 3 частини першої статті 29 Закону, абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу:

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору про закупівлю товарів від 19.03.2012 б/н, укладену з порушенням законодавства у сфері державних закупівель та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VII. Додаткова інформація:

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали