МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 25.02.2012 р. N 3304-04/19684-06

 

Міністерству оборони України
Повітрофлотський проспект, 6
м. Київ, 03168

Копія:

Державній казначейській службі України


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти продуктів нафтоперероблення рідких (6 лотів) (оголошення N 003484 (ПАЛ) в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 02.01.2012 N 1 (603)), проведеної Міністерством оборони України (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 27.04.2012 N 3304-04/16043-06).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 28.04.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно абзаців четвертого та п'ятого пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Відповідно до пункту 2 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим в Мін'юсті від 06.08.2010 N 624/17919 (далі - Інструкція), колонки 1, 3 - 7 річного плану закупівель є обов'язковими для заповнення.

Пунктом 6 Інструкції встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням податку на додану вартість).

При цьому, всупереч пункту 6 Інструкції у річному плані закупівель на 2012 рік очікувана вартість предмета закупівлі не вказана словами та не зазначено податку на додану вартість.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (6 лотів) оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 23.12.2012 N 127/179/1 (далі - документація конкурсних торгів).

Згідно з протоколами засідання комітету з конкурсних торгів від 18.01.2012 N 127/179/2 та від 03.02.2012 N 127/179/3 до документації конкурсних торгів внесено зміни.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів від 20.03.2012 та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 20.03.2012 N 127/179/61 до участі у процедурі закупівлі запропоновано пропозиції конкурсних торгів наступних учасників:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції за одиницю товару з ПДВ, грн. за тонну

1

ТОВ "ХАТМЕНТ"

Лот N 1 - 15600,0

Лот N 2 - 15240,0

Лот N 3 - 15000,0

Лот N 4 - 14400,0

Лот N 5 - 14400,0

Лот N 6 - 16200,0

2

ТОВ "Торговий дім "Агрінол"

Лот N 1 - 15000,0

Лот N 2 - 14900,0

Лот N 3 - 14760,0

Лот N 4 - 13950,0

Лот N 5 - 13950,0

Лот N 6 - 15780,0

3

ТОВ "Ентерпрайз-Оіл"

Лот N 1 - 14949,0

Лот N 2 - 14799,0

Лот N 3 -14599,0

Лот N 4 - 13599,0

Лот N 5 - 13599,0

Лот N 6 - 15349,0

4

ТОВ "Екоойл"

Лот N 3 - 14280,0

Лот N 4 - 13080,0

Лот N 5 -13080,0

Лот N 6 - 15480,0


У протоколі засідання комітету з конкурсних торгів Замовника щодо відхилення пропозицій конкурсних торгів учасників відкритих торгів на закупівлю продуктів нафтоперероблення рідких (6 лотів) від 23.04.2012 N 127/179/8 вказано, що пропозиції конкурсних торгів ТОВ "ХАТМЕНТ" та ТОВ "Ентерпрайз-Оіл" відхилено як такі, що не відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, та умовам документації конкурсних торгів.

Враховуючи вищезазначене, торги по лоту N 1 та N 2 Замовником відмінено відповідно до абзацу восьмого частини першої статті 30 Закону.

Згідно з протоколом оцінки пропозицій конкурсних торгів від 23.04.2012 N 127/179/9 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Торговий дім "Агрінол" та ТОВ "Екоойл", а переможцем конкурсних торгів відповідно до пункту 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів Замовника за критерієм оцінки "Ціна" визначено ТОВ "Екоойл" по лотам N 3, N 4, N 5 та N 6.

Пунктом 3 "Забезпечення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" (далі - пунктом 3 розділу III) документації конкурсних торгів Замовником передбачено внесення учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі депозиту або гарантії. Підпунктом 3.2 пункту 3 розділу III встановлено, що гарантія має містити, зокрема: назву банку бенефіціара - його назву та адресу "Державна казначейська служба України в м. Києві, вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01014, МФО 820172", а також термін дії або строк дії гарантії чи обставини, за яких строк дії гарантії вважається закінченим - "викласти обставини, передбачені у підпункті 4.1 цього розділу..."

При цьому ТОВ "Торговий дім "Агрінол" надано банківські гарантії, видані Акціонерним банком "Південний" від 19.03.2012 N 0-198614, N 0-19-8615, N 0-19-8616 та N 0-19-8617, які не містять вищезазначених вимог, що суперечить вимогам пункту 3.2 пункту 3 розділу III документації конкурсних торгів.

Абзацом четвертим частини другої статті 16 Закону встановлено, що для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям, зокрема, як наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

У підпункті 6.3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів передбачено, зокрема, що учасник у складі своєї пропозиції подає довідку у довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів за 2010 рік або 2011 рік або 2012 рік, в якій повинна бути зазначена інформація щодо обсягів (кількісних) поставки, основних замовників, стан належного виконання договору стосовно якості та строків.

Усупереч вимозі, встановленій у підпункті 6.3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Торговий дім "Агрінол" надано довідку про виконання аналогічних договорів, яка не містить інформації щодо обсягів (кількісних) поставки.

Крім того, у підпункті 6.3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" вказано, що для підтвердження інформації учасник повинен надати нотаріально-завірені копії договорів про постачання продуктів нафтоперероблення рідких та документи, що підтверджують їх виконання (оригінали відгуків (видані установами із зазначенням дати і номеру договору (на який надано відгук) та інформації про належне виконання договору стосовно якості та строків), копії актів звіряння).

У складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Торговий дім "Агрінол" надано довідку про виконання аналогічних договорів у 2011 році, в якій указано 8 договорів.

Водночас, документи, що підтверджують їх виконання надано по двох указаних у довідці договорах, а саме по договору від 28.12.2011 N 1710, укладеному з ПАТ "Дніпроенерго", та договору від 23.12.2011 N 1809/197, укладеному з ДП "Дніпропетровський науково-виробничий комплекс "Електровозобудування".

Таким чином, ТОВ "Торговий дім "Агрінол" не надано підтвердження кваліфікаційної вимоги, встановленої у абзаці четвертому частини другої статті 16 Закону.

Відповідно до підпункту 6.3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів учасник у складі своєї пропозиції подає інформацію згідно з додатком 2 "Відомості про учасника" до документації конкурсних торгів (далі - додаток 2).

У примітці 3 до пункту 9 "Банківські реквізити обслуговуючого банку" додатка 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що у даному пункті зазначаються реквізити обслуговуючого (обслуговуючих) банку (банків), яким повинні бути видані банківська гарантія (у разі надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі гарантії) та довідки, що передбачені пунктом 6.3 розділу III документації конкурсних торгів.

Згідно з приміткою 4 до пункту 10 "Дані про посадових осіб учасника" додатка 2 до документації конкурсних торгів передбачено, що у даному пункті зазначається повна назва посади осіб учасника, які мають право на укладення договору.

При цьому, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Торговий дім "Агрінол" відповідно до підпункту 6.3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" документації конкурсних торгів надано довідки про наявність відкритих рахунків та відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами від Акціонерного банку "Південний" та АТ Комерційний банк "Приватбанк", а у відомостях про учасника, передбачених додатком 2 до документації конкурсних торгів, зазначено тільки Акціонерний банк "Південний".

Водночас, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Екоойл" надано довідку "Відомості про учасника", в якій не указано посаду зазначеного у довідці представника.

Таким чином, ТОВ "Торговий дім "Агрінол" та ТОВ "Екоойл" не дотримано вимог, визначених у примітках 3, 4 до пункту 9, 10 відповідно додатка 2 до документації конкурсних торгів.

Згідно з пунктами 1 та 3 частини першої статті 29 Закону у разі якщо пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

У частині четвертій та п'ятій статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку з їх невідповідністю документації конкурсних торгів та відміна процедури закупівлі у зв'язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів є обов'язком, а не правом Замовника.

Враховуючи вищевказане, Замовник повинен був відхилити пропозицію конкурсних торгів ТОВ "Торговий дім "Агрінол" та ТОВ "Екоойл" і на підставі пункту 1 та 3 частини першої статті 29 Закону відмінити процедуру закупівлі відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог частини четвертої та п'ятої статті 28, пунктів 1 та 3 частини першої статті 29, абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону.

VII. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує вжити заходів щодо розірвання договору від 16.05.2012 (оголошення про результати торгів N 207415 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 23.05.2012 N 62 (664)), укладеного з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, та недопущення вищезазначених порушень у майбутньому.

VIII. Додаткова інформація:

1. Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали