МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.05.2012 р. N 3304-04/20246-12

 

Державному підприємству "Інформаційні судові системи"
вул. Мельникова, 81, літера "А", м. Київ, 04050

Копія:

ПАТ АБ "Південний"


Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (зі змінами) (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 N 155 (Порядок N 155), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за N 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за кошти підприємства послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (оголошення N 038281 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 18.10.2010 N 42 (430)), проведеної ДП "Інформаційні судові системи" (далі - Замовник) за процедурою "попередня кваліфікація учасника".

I. Підстава здійснення моніторингу: абзац третій пункту 1.4 Порядку (Порядок N 155) (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 28.03.2012 N 3304-04/11452-12).

II. Дата початку здійснення моніторингу: 28.03.2012.

III. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

IV. Питання, за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацом четвертим та п'ятим пункту 1.5 Порядку (Порядок N 155).

V. Результати здійснення моніторингу:

На підставі копій матеріалів наданих Замовником для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Рішення про вибір процедури закупівлі "попередня кваліфікація учасника" оформлено протоколом засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 08.10.2010 N 08/10/2010/1.

Кваліфікаційна документація та документація конкурсних торгів на закупівлю послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інших (ДК 016-97:72.20.3) (далі - кваліфікаційна документація та документація конкурсних торгів) затверджені рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.10.2010 протокол N 11/10/2010/1.

Згідно з пунктом 3 частини третьої статті 38 Закону кваліфікаційна документація повинна містити процедуру оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям (відповідає/не відповідає).

Водночас у кваліфікаційній документації не встановлено процедуру оцінки відповідності учасників кваліфікаційним критеріям, що суперечить вимогам пункту 3 частини третьої статті 38 Закону.

Крім того, у пункті 2 частини другої статті 22 Закону передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити, зокрема вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим вимогам згідно із законодавством.

Разом з цим документація конкурсних торгів не містить вимог та інформації про спосіб документального підтвердження учасником, відсутності підстав для відмови в участі, передбачених пунктами 2, 4, 5, 7, 8 частини першої статті та пунктом 1 частини другої 17 Закону.

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), затвердженими наказом Мінекономіки від 26.07.2010 N 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за N 624/17919, передбачено, зокрема, що реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) підписуються головою комітету з конкурсних торгів і секретарем комітету з конкурсних торгів та засвідчується печаткою.

Усупереч вищезазначеним вимогам реєстр отриманих кваліфікаційних пропозицій, протокол розкриття кваліфікаційних пропозицій від 17.11.2010 N 17/11/2010, реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів від 07.12.2010 N 07/12/2010/1 та протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) від 09.12.2010 не містять відбитка печатки Замовника.

Згідно з реєстром отриманих кваліфікаційних пропозицій та протоколом розкриття кваліфікаційних пропозицій Замовника від 17.11.2010 N 17/11/2010 для участі у попередній кваліфікації подані наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Інформація про наявність необхідних документів

1

ТОВ "Інститут математики та системного аналізу"

Подано всі документи, передбачені кваліфікаційною документацією

2

ТОВ "3-Т"

Подано всі документи, передбачені кваліфікаційною документацією

3

АТ "Сітронікс інформаційні технології Україна"

Подано всі документи, передбачені кваліфікаційною документацією

4

ТОВ "Корпорація "Галактика"

Подано всі документи, передбачені кваліфікаційною документацією


Відповідно до протоколу засідання комітету з конкурсних торгів від 22.11.2010 N 22/11/2010/1 кваліфікаційні пропозиції АТ "Сітронікс інформаційні технології Україна" та ТОВ "Корпорація "Галактика" відхилено, як такі, що не відповідають умовам кваліфікаційної документації (пункт 3 частини 1 статті 29 та абзац 2 частини шостої статті 38 Закону; абзац 4 пункту 2 розділу 5 кваліфікаційної документації), а ТОВ "Інститут математики та системного аналізу" та ТОВ "3-Т" відправлені запрошення до участі у торгах разом із документацією конкурсних торгів.

Згідно із реєстром отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 07.12.2010 N 07/12/2010/1 подані наступні пропозиції:

N
п/п

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ТОВ "Інститут математики та системного аналізу"

14977200,00

2

ТОВ "3-Т"

14995200,00


У протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) від 09.12.2010 б/н вказано, що за критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів "Найнижча ціна" та "Строк відтермінування платежу" встановленими у додатку 8 "Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів" документації конкурсних торгів переможцем процедури закупівлі визначено ТОВ "Інститут математики та системного аналізу".

Згідно із абзацом третім частини другої статті 31 Закону Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до частини першої статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інститут математики та системного аналізу" Замовником прийнято 09.12.2010 року.

Відповідно до листа ДП "Зовнішторгвидав" від 20.04.2012 N 206-1098/вих. повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Інститут математики та системного аналізу" опубліковано у інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" N 51 (439) від 15.12.2010 (оголошення N 09765).

Таким чином, Замовник повинен був укласти договір в період із 30.12.2010 по 08.01.2011 року.

Разом з цим договір про закупівлю між Замовником та ТОВ "Інститут математики та системного аналізу" укладено 29.12.2010 року, що суперечить абзацу третьому частини другої статті 31 Закону.

Відповідно до частини першої статті 42 Закону договір про закупівлю є нікчемним, у разі його укладення з порушенням строків, передбачених, зокрема абзацом третім частини другої статті 31 цього Закону.

Враховуючи зазначене, відповідно до частини першої статті 42 Закону договір від 29.12.2010 N 12/29-03 укладений між Замовником та ТОВ "Інститут математики та системного аналізу" є нікчемним.

VI. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником, Мінекономрозвитку вважає, що Замовником проведено процедуру закупівлі з порушенням вимог пункту 2 частини другої статті 22, абзацу третього частини другої статті 31, пункту 3 частини третьої статті 38 Закону.

VII. Додаткова інформація

Статтею 43 Закону встановлено, що за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України

У зв'язку з чим, Мінекономрозвитку інформує Замовника про подання даних матеріалів до правоохоронних органів у відповідності до пункту 22 статті 8 Закону.

 

Заступник директора департаменту
державних закупівель та державного
замовлення Мінекономрозвитку

О. С. Власов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали