Додаткова копія: Застереження щодо недопущення надалі АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" порушень Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 20 листопада 2018 року N 1463

м. Київ

Застереження щодо недопущення надалі АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" порушень Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 20 листопада 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів позапланових перевірок дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15 (далі - Ліцензійні умови з передачі електричної енергії), Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13 червня 1996 року N 15/1 (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії за регульованим тарифом), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року N 932 (Постанова N 932) (далі - Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року N 504 (Постанова N 504) (далі - Ліцензійні умови з постачання електричної енергії), від 25 травня 2018 року N 160 та від 03 серпня 2018 року N 274, проведених відповідно до постанов НКРЕКП від 20 березня 2018 року N 319 "Про проведення позапланової перевірки ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (Постанова N 319) і від 24 липня 2018 року N 758 "Про проведення позапланової перевірки АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (Постанова N 758) та посвідчень на перевірку від 24 квітня 2018 року N 71 і від 24 липня 2018 року N 143 установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 00131268) порушило:

підпункт 3.4.1 пункту 3.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, підпункт 3.5.1 пункту 3.5 Ліцензійних умов з передачі електричної енергії щодо обов'язку ліцензіата діяти згідно із законодавством України та іншими нормативними документами, зокрема:

Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28, зокрема:

пунктом 3.3, яким встановлено, що відповідальність за збереження і цілісність розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені,

пунктом 7.1 щодо безперервного постачання електричної енергії споживачу, крім випадків, передбачених договором та нормативно-правовими актами, у тому числі цими Правилами;

пункти 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 грудня 2012 року N 1627, а саме:

пункту 4.1 розділу IV щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену НКРЕКП, зокрема постановою від 12 грудня 2016 року N 2193 (Постанова N 2193), інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні,

пункту 4.4 розділу IV у частині перевищення вартості виконаних заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, понад п'ять відсотків,

пункту 4.8 розділу IV у частині фінансування об'єктів (заходів), які не були передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості;

пункту 7.1 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року N 28, щодо безперервного постачання електричної енергії споживачу, крім випадків, передбачених договором та нормативно-правовими актами, у тому числі цими Правилами;

підпункт 11 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункт 3 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП, зокрема постановою від 12 грудня 2016 року N 2193 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" (Постанова N 2193) (зі змінами), структури тарифів на розподіл та постачання електричної енергії;

підпункту 12 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) та підпункту 5 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо обов'язку ліцензіата виконувати схвалену інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні;

підпункт 20 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) щодо забезпечення належного та своєчасного проведення розрахунків за куповану електричну енергію грошовими коштами;

підпункт 6 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії (Постанова N 504) в частині обов'язку ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні згідно з витратами на ремонт, передбаченими структурою тарифу, встановленою рішенням НКРЕКП;

пункт 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, зокрема:

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року N 32 (Постанова N 32), яким встановлено, що строк надання послуги з приєднання для електроустановок другого та третього ступенів потужності становить 30 календарних днів від дати оплати замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

Тривалість надання послуги зі стандартного приєднання продовжується на строк, необхідний для погодження та оформлення права користування земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення відповідно до закону.

Про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання електропередавальна організація повідомляє замовнику в день переривання встановленого абзацом третім цього підпункту строку із зазначенням кількості робочих днів продовження строку та переліку організацій, до яких звернулась електропередавальна організація щодо питання землевідведення з посиланням на офіційне листування,

пункту 5.2 розділу V Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року N 115 (Постанова N 115), щодо внесення електропередавальною організацією з відповідною прив'язкою до місцевості кожного об'єкта електроенергетики, що кодифікований та внесений до переліку об'єктів електроенергетики, у геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів електроенергетики на території здійснення ліцензованої діяльності, а також технічної інформації (топології мереж, меж охоронних зон, технічних характеристик об'єктів), необхідної для управління експлуатацією та розвитком електричних мереж та ідентифікації типу приєднання (стандартне/нестандартне);

підпункт 13 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Постанова N 932) в частині обов'язку ліцензіата виконувати заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та згідно з передбаченими відповідною статтею структури тарифу обсягами фінансування.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" щодо недопущення надалі порушень ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та ліцензійних умов з постачання електричної енергії.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ":

1) відповідно до встановленого Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року N 955 (Порядок N 955), передбачити в Інвестиційній програмі на 2019 рік статтю "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017 року" без додаткових джерел фінансування на суму економії коштів, що склалась при виконанні (фінансуванні та освоєнні) заходів Інвестиційної програми з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, у розмірі 8061,38 тис. грн (без ПДВ);

2) у строк до 01 січня 2019 року виконати вимоги розділу V Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12 лютого 2013 року N 115 (Постанова N 115), шляхом створення та забезпечення функціонування геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики, а саме завершення внесення у геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів електроенергетики на території здійснення ліцензованої діяльності кожного об'єкта електроенергетики, що кодифікований та внесений до переліку об'єктів електроенергетики, з відповідною прив'язкою до місцевості, а також технічної інформації (топологія мереж, межі охоронних зон, технічна характеристика об'єктів), необхідної для управління експлуатацією та розвитком електричних мереж та ідентифікації типу приєднання (стандартне/нестандартне), про що у строк до 25 січня 2019 року письмово повідомити з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів НКРЕКП та Управління НКРЕКП у Дніпропетровській області;

3) у строк до 01 січня 2019 року доосвоїти кошти у сумі 416,38 тис. грн (без ПДВ), передбачені в Інвестиційній програмі 2017 року за заходом "Заміна неізольованих вводів у приватному секторі на СІП", про що у строк до 25 січня 2019 року письмово повідомити з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів НКРЕКП та Управління НКРЕКП у Дніпропетровській області;

4) у строк до 01 червня 2019 року забезпечити належний та своєчасний розрахунок з ДП "Енергоринок" за куповану електричну енергію грошовими коштами.

3. Відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів державного регулювання:

1) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на 2019 рік шляхом його зміни в бік зменшення на загальну суму 209062,79 тис. грн (без ПДВ), урахувавши:

суму економії коштів, отриману в результаті недофінансування витрат, затверджених структурою тарифів, з урахуванням сум перевищення фактичних витрат від планових показників, отриманих за результатами діяльності з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом у 2017 році, у розмірі 258689 тис. грн (без ПДВ),

негативну суму необґрунтованого недовиконання інвестиційної програми, програми ремонтів та надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у розмірі 20661 тис. грн (без ПДВ),

суму перевищення вартості заходів, передбачених схваленою Інвестиційною програмою з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2017 рік, понад п'ять відсотків у розмірі 248,89 тис. грн (без ПДВ),

суму фінансування об'єктів (заходів), які не були передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості, у розмірі 101,65 тис. грн (без ПДВ),

вартість недоотриманого доходу АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" внаслідок обмеження величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах за січень 2018 року при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на березень 2018 року у розмірі 13406,84 тис. грн (без ПДВ),

вартість недоотриманого доходу АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" внаслідок обмеження величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах за лютий 2018 року при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на II квартал 2018 року у розмірі 6743,7 тис. грн (без ПДВ),

вартість недоотриманого доходу АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" внаслідок обмеження величини коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах за березень 2018 року при розрахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на III квартал 2018 року у розмірі 9165,21 тис. грн (без ПДВ);

2) у разі неврахування АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" в Інвестиційній програмі на 2019 рік статті "Додатково отриманий дохід за результатом діяльності 2017 року" без додаткових джерел фінансування у сумі 8061,38 тис. грн (без ПДВ) підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, проект рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на розподіл електричної енергії АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" шляхом його зміни в бік зменшення на відповідну суму.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали