Додаткова копія: Застереження щодо недопущення надалі АТ "ХЕРСОНГАЗ" порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2018 року N 2033

м. Київ

Застереження щодо недопущення надалі АТ "ХЕРСОНГАЗ" порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 грудня 2018 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу від 25 травня 2018 року N 159, проведеної згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2018 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1425 (Постанова N 1425) (із змінами), на підставі постанови НКРЕКП від 22 березня 2018 року N 331 "Про проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у II кварталі 2018 року" (Постанова N 331) та посвідчення про проведення перевірки від 16 квітня 2018 року N 58, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНГАЗ" (код ЄДРПОУ 03355353) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, затверджені постановою НКРЕ від 13 січня 2010 року N 12 (далі - Ліцензійні умови з розподілу), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201 (Постанова N 201) (далі - Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II Ліцензійних умов з розподілу в частині наявності у ліцензіата розподільних мереж, які перебувають у його власності чи користуванні;

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині надання НКРЕКП звітності щодо провадження господарської діяльності з розподілу газу в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт "б" підпункту 3.8.2 пункту 3.8 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування газу розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;

пункт 3.9 розділу III Ліцензійних умов з розподілу в частині дотримання вимог законодавства України, нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг, а саме:

абзацу третього підпункту "а" пункту 1 частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (Закон N 3533-VI) у частині забезпечення встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується для підігріву води та приготування їжі, - до 01 січня 2016 року,

пункту 4 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року N 2246 (із змінами), у частині укладення договору на послуги з газопостачання між споживачем та газопостачальним та газорозподільним підприємствами відповідно до типового договору, затвердженого у встановленому порядку,

пункту 4.1 Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року N 420 (Порядок N 420), у частині здійснення газорозподільним підприємством розподілу газу до об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) за умови наявності виділених у встановленому порядку для об'єкта системи газопостачання (газоспоживання) обсягів природного газу,

абзацу третього пункту 4.4 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року N 1181 (Постанова N 1181), у частині забезпечення газорозподільним підприємством розподілу природного газу, належного споживачу або його постачальнику, від газорозподільних станцій до пунктів призначення споживача (основного споживача) в обсягах, підтверджених Оператором,

пункту 4.1 Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затвердженого постановою НКРЕ від 28 листопада 2011 року N 2255, у частинах виконання Інвестиційної програми ПАТ "ХЕРСОНГАЗ" на 2015 рік, схваленої постановою НКРЕКП від 25 грудня 2014 року N 991 (Постанова N 991), та розділу I (2016 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ХЕРСОНГАЗ" на 2016 - 2025 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 березня 2016 року N 412 (Постанова N 412) (із змінами), у повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми,

підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 (Постанова N 2494) (із змінами) (далі - Кодекс ГРМ), у частині забезпечення періодичної повірки лічильників газу протягом міжповірочного інтервалу;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині дотримання вимог Закону України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII), чинних Кодексу ГРМ (Постанова N 2494), інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

абзацу другого пункту 3 постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494 "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем" (Постанова N 2494) у частині забезпечення Оператором ГРМ укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін:

по об'єктах побутових споживачів - протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою,

по інших об'єктах суб'єктів ринку природного газу - протягом одного року з дня набрання чинності цією постановою;

пункту 1 глави 3 розділу VI Кодексу ГРМ (Постанова N 2494) у частині укладення Оператором ГРМ договорів розподілу природного газу з усіма споживачами, у тому числі побутовими споживачами, об'єкти яких у встановленому порядку підключені до/через ГРМ, що на законних підставах перебуває у власності чи користуванні Оператора ГРМ;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині надання НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I (2017 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "ХЕРСОНГАЗ" на 2017 - 2026 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 березня 2017 року N 416 (Постанова N 416) (розділ I (2017 рік) Плану розвитку);

підпункт 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення закупівель товару (товарів), послуги (послуг) відповідно до процедур, визначених Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII);

підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов (Постанова N 201) у частині забезпечення ліцензіатом періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

Відповідно до статей 17 (Закон N 1540-VIII), 19 (Закон N 1540-VIII) та 22 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНГАЗ" щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII), у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНГАЗ" у строк до 29 грудня 2018 року завершити виконання заходів розділу I Плану розвитку газорозподільної системи на загальну суму 6 387,35 тис. грн (без ПДВ) за рахунок отриманих коштів та економії і надати до НКРЕКП копії актів виконаних робіт, передбачених зазначеними заходами.

3. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, у межах здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1 (Закон N 1540-VIII), 13 частини першої (Закон N 1540-VIII) та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНГАЗ" підготувати та винести на відкрите засідання НКРЕКП проект рішення:

1) щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги розподілу природного газу для АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНГАЗ" шляхом коригування річної планованої тарифної виручки в сторону збільшення на загальну суму 52058,69 тис. грн (без ПДВ) з урахуванням економії, отриманої внаслідок недофінансування статей структури тарифу, на суму 15074,0 тис. грн, недоотриманої тарифної виручки на суму 67720,5 тис. грн, недоотриманої компенсації на суму 2273,9 тис. грн та невиконання інвестиційних програм за 2016 - 2017 роки на суму 2861,71 тис. грн;

2) щодо коригування планованої річної тарифної виручки для фінансування компенсацій витрат, пов'язаних із різницею в цінах при закупівлі у 2015 - 2017 роках природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормативних та питомих втрат;

3) щодо коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на суму 6387,35 тис. грн (без ПДВ) у разі невиконання та/або ненадання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ХЕРСОНГАЗ" до НКРЕКП копій актів виконаних робіт, зазначених у пункті 2 постановляючої частини цієї постанови.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали