ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 грудня 2011 року N 135

Затвердити План діяльності Держветфітослужби України з підготовки регуляторних актів на 2012 рік

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", з метою забезпечення прозорості та передбачуваності регуляторної діяльності у сфері ветеринарної медицини наказую:

1. Затвердити План діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з підготовки регуляторних актів на 2012 рік (далі - План), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України:

2.1. Забезпечити виконання Плану;

2.2. Надавати пропозиції про внесення змін до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на відповідний рік у строк, що не перевищує десять робочих днів з дня початку підготовки або внесення на розгляд проекту регуляторного акта, який не внесений до затвердженого плану, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Голови

В. М. Горжеєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України
15.12.2011 N 135

План діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з підготовки регуляторних актів на 2012 рік

N п/п

Назва проекту регуляторного акта

Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Центральні органи виконавчої влади, установи та організації, що розроблятимуть регуляторний акт

Строк подання проекту регуляторного акта до Кабінету Міністрів України

 

1

2

3

4

1.

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

З метою встановлення ефективних та дієвих засобів виявлення, локалізації, контролю і за можливості - ліквідації хвороб тварин, занесених на територію України, попередження обігу тварин, які захворіли на хворобу, що підлягає повідомленню, або щодо яких є підозра про захворювання на таку хворобу, а також забезпечення належного рівня захисту здоров'я тварин та пов'язаний із цим захист здоров'я людей. Шляхом державного регулювання передбачається розв'язати проблему ідентифікації, централізованого обліку, реєстрації переміщень та забою сільськогосподарських тварин, які утримуються та розводяться фізичними та юридичними особами.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

III квартал

2.

Наказ Мінагрополітики та Мінекономрозвитку "Про втрату чинності спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 02.07.2001 N 94/186 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.07.2011 N 599/5790".

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Мінагрополітики
Держветфітослужба

II квартал

3.

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики".

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Мінагрополітики
Держветфітослужба

II квартал

4.

Наказ Мінагрополітики та Мінекономрозвитку "Про втрату чинності спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України" від 15.12.2003 N 133/445 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 N 1261/8582".

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Мінагрополітики
Держветфітослужба

II квартал

5.

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами".

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Мінагрополітики
Держветфітослужба

III - IV квартал

6.

Наказ Мінагрополітики та Мінекономрозвитку "Про втрату чинності спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України" від 14.10.2002 N 108/329 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2002 N 859/7147".

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Мінагрополітики
Держветфітослужба

III - IV квартал

7.

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами".

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Мінагрополітики
Держветфітослужба

III - IV квартал

8.

Наказ Мінагрополітики та Мінекономрозвитку "Про втрату чинності спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України" від 15.12.2003 N 132/444 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 N 1266/8587".

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Мінагрополітики
Держветфітослужба

III - IV квартал

9.

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Порядку проведення ветеринарно-санітарної експертизи ГМО джерел".

На виконання вимог Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

Мінагрополітики
Держветфітослужба

IV квартал

10.

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Інструкції про заходи профілактики та оздоровлення тварин від лептоспірозу".

З метою створення чіткого переліку заходів, які будуть направлені на ліквідацію та профілактику лептоспірозу тварин.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

IV квартал

11.

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Інструкції з профілактики та ліквідації класичної чуми свиней".

З метою недопущення виникнення і поширення класичної чуми свиней, чітке врегулювання відносин між службою ветеринарної медицини та суб'єктами господарювання, незалежно від їх форми власності і відомчого підпорядкування з питань профілактики даної хвороби, а в разі виникнення - її ліквідації.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

II квартал

12.

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Ветеринарно-санітарних вимог до підприємств по вирощуванню та утриманню свиней."

Прийняття даного нормативно-правового акта дозволить врегулювати питання дотримання ветеринарно-санітарних вимог свинарськими господарствами України всіх форм власності та забезпечити епізоотичне благополуччя як окремих господарств так всього свинарства України.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

II квартал

13.

Наказ Мінагрополітики "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про заходи профілактики та боротьби з сибіркою".

Внесення змін до Інструкції про заходи з профілактики та боротьби з сибіркою тварин обумовлено покращенням епізоотичної ситуації щодо цього захворювання, сучасними умовами господарювання та досягненнями науки у галузі ветеринарної медицини.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

II квартал

14.

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Ветеринарно-санітарних правил при зборі, знешкодженні та утилізації загиблих тварин і відходів, що отримують при переробці сировини тваринного походження".

Прийняття даного нормативно-правового акта дозволить встановити механізм здійснення збору, знешкодження та утилізації загиблих тварин і відходів, що отримують при переробці сировини тваринного походження та забезпечить виконання Закону України "Про відходи".

Мінагрополітики
Держветфітослужба

IV квартал

15.

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Інструкції про заходи профілактики та ліквідації тварин від сказу".

Метою затвердження даного нормативно-правового акту є недопущення виникнення і поширення сказу, встановлення чітких заходів з питань профілактики даної хвороби, а в разі виникнення - її ліквідації.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

III квартал

16.

Наказ "Про внесення змін до Положення про ідентифікацію та реєстрацію свиней".

З метою встановлення порядку переміщення свиней між господарствами власників - фізичних осіб.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

II квартал

17.

Наказ "Про внесення змін до Положення про ідентифікацію та реєстрацію великої рогатої худоби".

З метою оптимізації процесу надходження від власників тварин даних про тварину.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

II квартал

18.

Наказ Мінагрополітики "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики".

На виконання вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Мінагрополітики
Держветфітослужба

II квартал

19.

Наказ "Про затвердження ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об'єктів) переробки продуктів бджільництва".

З метою запровадження сучасних правил проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду за діяльністю потужностей (об'єктів) щодо переробки продуктів бджільництва.

Мінагрополітики
Держветфітослужба

IV квартал

20.

Наказ Мінагрополітики України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 23 серпня 2005 року N 414 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів".

З метою приведення у відповідність до вимог Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 464 (Указ N 464/2011).

Мінагрополітики
Держветфітослужба

IV квартал

21.

Наказ Мінагрополітики України "Про внесення змін донаказу Міністерства аграрної політики України від 22 грудня 2005 року N 731 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу".

З метою приведення у відповідність до вимог Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 464 (Указ N 464/2011).

Мінагрополітики
Держветфітослужба

IV квартал

22.

Наказ Мінагрополітики України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 21 листопада 2006 року N 690 "Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом та обігом об'єктів регулювання".

З метою приведення у відповідність до вимог Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 464 (Указ N 464/2011).

Мінагрополітики
Держветфітослужба

IV квартал

23.

Наказ Мінагрополітики України "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 11 серпня 2005 року N 375 "Про затвердження Положення про порядок оформлення органами Державної служби з карантину рослин України матеріалів про адміністративні правопорушення".

З метою приведення у відповідність до вимог Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 464 (Указ N 464/2011).

Мінагрополітики
Держветфітослужба

IV квартал

24.

НаказМінагрополітики України від 5 вересня 2002 року N 255 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката".

З метою приведення у відповідність до вимог Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 464 (Указ N 464/2011).

Мінагрополітики
Держветфітослужба

IV квартал

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали