ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я Українивід 17.09.2012 N 718

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2012 р. за N 1931/22243


Зміни до форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених наказом МОЗ України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 319/19057

1. Заголовок форми первинної облікової документації N 502-3/о "Журнал реєстрації надходження зразків сироваток крові для проведення скринінгових досліджень на антитіла до ВІЛ", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 319/19057, викласти в такій редакції:

"Журнал реєстрації надходження зразків сироваток крові для проведення скринінгових досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ".

2. В Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 502-3/о "Журнал реєстрації надходження зразків сироваток крові для проведення скринінгових досліджень на антитіла до ВІЛ", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 320/19058:

заголовок викласти в такій редакції:

"Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 502-3/о "Журнал реєстрації надходження зразків сироваток крові для проведення скринінгових досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ";

пункт 1 викласти в новій редакції:

"1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 502-3/о "Журнал реєстрації надходження зразків сироваток крові для проведення скринінгових досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ" (далі - Журнал)".

3. Заголовок форми первинної облікової документації N 498-3/о "Журнал протоколів проведення досліджень на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу на тест-системі ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 319/19057, викласти в такій редакції:

"Журнал протоколів проведення досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ на тест-системі ___".

4. В Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 498-3/о "Журнал протоколів проведення досліджень на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу на тест-системі ___", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 321/19059:

заголовок викласти в такій редакції:

"Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 498-3/о "Журнал протоколів проведення досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ на тест-системі ___";

пункт 1 викласти в новій редакції:

"1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 498-3/о "Журнал протоколів проведення досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ на тест-системі ____" (далі - Журнал)".

5. Заголовок форми первинної облікової документації N 502-4/о "Журнал реєстрації зразків крові, що направляються для проведення підтверджувальних досліджень на антитіла до ВІЛ", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 319/19057, викласти в такій редакції:

"Журнал реєстрації зразків крові, що направляються для проведення підтверджувальних досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ".

6. В Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 502-4/о "Журнал реєстрації зразків крові, що направляються для проведення підтверджувальних досліджень на антитіла до ВІЛ", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 323/19061:

заголовок викласти в такій редакції:

"Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 502-4/о "Журнал реєстрації зразків крові, що направляються для проведення підтверджувальних досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ";

пункт 1 викласти в новій редакції:

"1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 502-4/о "Журнал реєстрації зразків крові, що направляються для проведення підтверджувальних досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ" (далі - Журнал)".

7. Заголовок форми первинної облікової документації N 249-5/о "Направлення для проведення досліджень на наявність антитіл до ВІЛ зі зразком сироватки крові дитини, народженої ВІЛ-інфікованою матір'ю", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 319/19057, викласти в такій редакції:

"Направлення для проведення досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ зі зразком сироватки крові дитини, народженої ВІЛ-інфікованою матір'ю".

8. В Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 249-5/о "Направлення для проведення досліджень на наявність антитіл до ВІЛ зі зразком сироватки крові дитини, народженої ВІЛ-інфікованою матір'ю", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 325/19063:

заголовок викласти в такій редакції:

"Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 249-5/о "Направлення для проведення досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ зі зразком сироватки крові дитини, народженої ВІЛ-інфікованою матір'ю";

пункт 1 викласти в новій редакції:

"1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 249-5/о "Направлення для проведення досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ зі зразком сироватки крові дитини, народженої ВІЛ-інфікованою матір'ю" (далі - Направлення)".

9. Заголовок форми первинної облікової документації N 498-9/о "Журнал реєстрації взяття крові для проведення дослідження на наявність антитіл до ВІЛ", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 319/19057, викласти в такій редакції:

"Журнал реєстрації взяття крові для проведення дослідження на наявність серологічних маркерів ВІЛ".

10. В Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 498-9/о "Журнал реєстрації взяття крові для проведення дослідження на наявність антитіл до ВІЛ", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 336/19074:

заголовок викласти в такій редакції:

"Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 498-9/о "Журнал реєстрації взяття крові для проведення дослідження на наявність серологічних маркерів ВІЛ";

пункт 1 викласти в новій редакції:

"1. Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 498-9/о "Журнал реєстрації взяття крові для проведення дослідження на наявність серологічних маркерів ВІЛ" (далі - Журнал)".

11. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 503-6/о "Довідка N __ про результати досліджень на наявність антитіл до ВІЛ зразка крові дитини, народженої ВІЛ-інфікованою матір'ю", затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстровану у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 327/19065, доповнити новими пунктами 6 та 7 такого змісту:

"6. Підкреслюють результат дослідження (позитивні результати в трьох альтернативних тест-системах або негативні результати в ___ альтернативних тест-системах).

7. Вписують кількість тест-систем, на яких отримано негативний результат.".

У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 8.

12. В Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 510-6/о "Журнал реєстрації результатів досліджень за допомогою швидких тестів", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 342/19080:

у пункті 9 букви "н/в" замінити буквами "н/д"; слово "невизначений" замінити словом "недійсний";

пункт 10 після слова та цифр "(форма N 503-4/о)" доповнити словами та цифрами "або форма N 503-5/о".

13. В Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 510-7/о "Журнал протоколів проведення дослідження швидкими тестами", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 343/19081:

у пункті 7 букви "н/в" замінити буквами "н/д"; слово "невизначений" замінити словом "недійсний".

 

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної допомоги

М. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали