ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України30.03.2012 N 122

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2012 р. за N 615/20928


Зміни до Інструкції про міжбанківськийпереказ коштів в Україні в національній валюті

1. Доповнити главу 3 розділу III після пункту 5 новим пунктом такого змісту:

"6. Банк приймає і виконує інкасові доручення (розпорядження) на стягнення коштів з кореспондентського рахунку банку-кореспондента в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, з урахуванням особливостей, обумовлених у пункті 5 цієї глави".

У зв'язку з цим пункти 6 - 11 уважати відповідно пунктами 7 - 12.

2. Пункт 6 глави 1 розділу IV виключити.

3. У розділі VI:

3.1. У назві розділу слова "платіжної вимоги на примусове списання" замінити словами "платіжної вимоги / інкасового доручення (розпорядження) на примусове списання/стягнення".

3.2. У главі 1:

у назві глави слова "платіжної вимоги на примусове списання" замінити словами "платіжної вимоги / інкасового доручення (розпорядження) на примусове списання/стягнення";

доповнити главу після пункту 9 новим пунктом такого змісту:

"10. Територіальне управління приймає і виконує інкасове доручення (розпорядження) на стягнення коштів з кореспондентського рахунку банку в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, з урахуванням особливостей, обумовлених пунктами 2 - 7, 9 цієї глави".

У зв'язку з цим пункт 10 уважати пунктом 11;

в абзаці другому пункту 11 цифри "1 - 8" замінити цифрами "1 - 7, 9".

3.3. У главі 2:

в абзацах третьому та четвертому пункту 4 слова "за платіжними вимогами на примусове списання" замінити словами "за платіжними вимогами / інкасовими дорученнями (розпорядженнями) на примусове списання/стягнення";

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Платіжна вимога / інкасове доручення (розпорядження) на примусове списання/стягнення коштів за тим виконавчим документом, для забезпечення виконання якого на кошти банку накладено арешт, виконується територіальним управлінням відповідно до глави 1 цього розділу в межах наявної арештованої суми на кореспондентському рахунку банку на день списання коштів за платіжною вимогою / інкасовим дорученням (розпорядженням)".

4. У розділі VII:

4.1. Главу 2 виключити.

У зв'язку з цим глави 3 та 4 уважати відповідно главами 2 та 3.

4.2. У главі 2:

назву глави викласти в такій редакції:

"Глава 2. Технологія виконання територіальним управлінням засобами СЕП платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження) на примусове списання/стягнення коштів з рахунку іншої установи, документів про арешт коштів іншої установи, що обліковуються на її рахунку";

доповнити главу пунктом 1 такого змісту:

"1. Територіальне управління приймає і виконує платіжну вимогу / інкасове доручення (розпорядження) на примусове списання/стягнення коштів з рахунку іншої установи в порядку, визначеному нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, з урахуванням особливостей, обумовлених у главі 1 розділу VI цієї Інструкції".

У зв'язку з цим пункти 1 - 4 уважати відповідно пунктами 2 - 5;

у пункті 2 слова "у цій главі" замінити словами та цифрами "у пунктах 3 - 5 цієї глави".

5. У додатках до Інструкції:

5.1. У додатку 1:

в абзаці третьому пункту 2.1 слова "платіжні вимоги" замінити словами "платіжні вимоги / інкасові доручення (розпорядження)";

в абзаці четвертому пункту 2.3 слова "платіжної вимоги" замінити словами "платіжної вимоги / інкасового доручення (розпорядження)".

5.2. У додатку 8 доповнити таблицю рядками такого змісту:

"

8

Інкасове доручення (розпорядження)

11

9

Меморіальний ордер, сформований на підставі інкасового доручення (розпорядження)

12


".

 

Директор Департаменту
платіжних систем

Н. Г. Лапко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали