Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Зміни до Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України03 березня 2018 року N 95

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 березня 2018 р. за N 379/31831

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період

1. У розділі I:

1) абзац другий підпункту 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

"обмундируванням, взуттям, натільною і теплою білизною, теплими і постільними речами, спорядженням, спеціальним одягом, предметами індивідуального захисту (окуляри та окуляри-маска захисні балістичні, шоломи та бронежилети балістичні), спеціальним одягом та спорядженням для виконання спеціальних завдань, нагрудними знаками, знаками розрізнення і фурнітурою, ідентифікаційними жетонами, санітарно-господарським, спортивним та гірським спортивним майном, наметами, брезентами, м'якими контейнерами, декоративними тканинами і килимовими виробами;";

2) пункт 4 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"Спортивне інвентарне майно - це спортивний одяг, спортивне взуття, інвентар індивідуального використання, обладнання та інвентар для занять фізичною підготовкою та спортом.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим;

3) абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

"Технічні засоби речової служби, обладнання майстерні з ремонту речового майна, засоби ремонту речового майна, лазне-пральне обладнання, намети, брезенти, м'які контейнери, а також господарський інвентар та майно відпускаються військовим частинам відповідно до встановлених норм табелізації (додаток 1) та типових комплектів майна речової служби (додаток 2) і згідно з табелем до штату військової частини (установи).";

4) пункт 9 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Для спортивного інвентарного майна строк експлуатації (носіння) рахується з дня фактичної їх видачі. Спортивний інвентар особистого користування видається начальнику (тренеру) команди на весь склад команди один раз на рік на весь період навчально-тренувальних занять та участі у змаганнях відповідно до затвердженого календарного плану.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим;

5) в абзаці третьому пункту 15 слова та цифри "у додатку 11" замінити словами та цифрами "у додатку 12";

6) абзац п'ятий пункту 15 викласти в такій редакції:

"Розпорювання (розбирання) речового майна оформлюється актом якісного (технічного) стану за формою, наведеною у додатку 1 до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 12 січня 2015 року N 17 (Порядок N 17), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 року за N 118/26563.".

2. У розділі II:

1) абзац третій пункту 1 доповнити новим реченням такого змісту: "Децентралізована закупівля спортивного інвентарного майна здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері публічних закупівель за рішенням заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до розподілу повноважень (обов'язків) та у межах бюджетних асигнувань, наданих органу військового управління, який уповноважений на здійснення керівництва фізичною підготовкою і спортом у Збройних Силах України.";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Забезпечення речовим майном здійснюється ЦУРЗ через оперативні командування (далі - ОК), Об'єднані центри забезпечення (далі - ОЦЗ) та речові служби з'єднань і військових частин (далі - органи речової служби) за схемою:

у Збройних Силах (крім Військово-Морських Сил Збройних Сил України): ЦУРЗ - ОК - ОЦЗ - з'єднання - військова частина - підрозділ - військовослужбовець;

у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (далі - ВМС): ЦУРЗ - ОК - ОЦЗ - берегова база - з'єднання - корабель (берегова частина) - підрозділ - військовослужбовець.

ЦУРЗ керує органами речової служби Збройних Сил і має право давати їм вказівки, розпорядження і роз'яснення з питань речового забезпечення та порядку застосування встановлених норм.";

3) пункт 31 викласти в такій редакції:

"31. Знаки розрізнення (погони, знаки розрізнення до погонів, нагрудні та нарукавні знаки) та фурнітура (кокарда, беретний знак, емблема, формений ґудзик, орнамент та позумент) видаються військовослужбовцям одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння. Офіцерам додатково під час присвоєння чергового військового звання видаються погони в кількості, необхідній для всіх предметів військової форми одягу, на яких передбачено носіння погонів і строки носіння яких не закінчилися. У Військово-Морських Силах Збройних Сил України особам офіцерського складу, які входять до корабельного складу, видаються також відповідні нарукавні знаки розрізнення.

Указ Президента України про присвоєння військових звань вищого офіцерського складу Збройних Сил України є підставою для видачі предметів військової форми одягу (погонів, знаків розрізнення та фурнітури).".

3. У розділі III:

1) у пункті 3:

в абзаці п'ятому слово та цифру "додаток 1" замінити словом та цифрою "додаток 3";

в абзаці восьмому слово та цифру "додаток 2" замінити словом та цифрою "додаток 4";

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Особи офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, які перебували в запасі та вступили на військову службу в установленому законодавством порядку, у тому числі на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, набувають права на отримання речового майна в день прийняття їх на військову службу. Видача речового майна цим військовослужбовцям проводиться після прибуття їх до місця проходження служби. Наступна видача речового майна проводиться за встановленими нормами в разі продовження строку служби. Предмети речового майна, отримані понад 12 місяців до звільнення в запас, в забезпечення не враховуються.";

3) у пункті 10:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"У разі підписання військовослужбовцем строкової служби контракту незалежно від терміну проходження строкової служби подальша видача предметів речового майна проводиться після закінчення строків експлуатації (носіння) раніше виданих предметів речового майна за попередньою нормою забезпечення. Речове майно, яке належить до видачі за нормою забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом, підлягає видачі з дня призначення військовослужбовця на посаду наказом командира військової частини.".

У зв'язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим;

в абзаці дванадцятому слова "рюкзаком індивідуальним" замінити словами "сумкою транспортною індивідуальною";

в абзаці чотирнадцятому слово та цифру "додаток 3" замінити словом та цифрою "додаток 5".

4. У розділі IV:

1) в абзаці шостому пункту 5 слово та цифру "додаток 4" замінити словом та цифрою "додаток 6";

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Забезпечення військових частин спортивним інвентарним майном для організації занять з фізичної підготовки та спортивно-масової роботи, спортивних команд - спортивним інвентарним майном особистого користування для підготовки та участі у змаганнях, спланованих у Збройних Силах України, здійснюється відповідно до норм забезпечення.

Забезпечення збірних команд Збройних Сил України спортивним інвентарним майном особистого користування для підготовки та участі у змаганнях державного та міжнародного рівня проводиться згідно з рішенням першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України з урахуванням вимог відповідних федерацій щодо участі у зазначених змаганнях у межах бюджетних асигнувань, наданих органу військового управління, який уповноважений на здійснення керівництва фізичною підготовкою і спортом у Збройних Силах України, та через військові частини (ВВНЗ), на базі яких проводиться підготовка відповідних команд.

Спортивний інвентар особистого користування, передбачений нормами, видається один раз на рік на весь період навчально-тренувальних занять та участі у змаганнях начальнику (тренеру) команди на весь склад команди. Видача спортивного інвентарю здійснюється на підставі списків спортивних команд. Військовослужбовці, які отримали спортивний інвентар, у разі вибуття зі складу команди зобов'язані його повернути.

У разі неповернення отриманого у тимчасове використання спортивного інвентарю на склад його вартість відшкодовується в установленому законодавством порядку.

Забезпечення органів військового управління спортивним інвентарним майном для організації занять з фізичної підготовки та спортивно-масової роботи з офіцерами зазначених управлінь проводиться відповідними органами матеріально-технічного забезпечення за рішенням заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України відповідно до розподілу повноважень (обов'язків) та у межах бюджетних асигнувань, наданих органу військового управління, який уповноважений на здійснення керівництва фізичною підготовкою і спортом у Збройних Силах України.

Інвентар для лижної підготовки видається військовим частинам за рішенням начальника Тилу Збройних Сил України. Після закінчення зимового сезону цей інвентар приводиться у відповідний належний стан та повертається.".

5. У розділі V:

1) перше речення абзацу десятого пункту 29 викласти в такій редакції: "При звільненні військовослужбовців з військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період вони вибувають з майном особистого користування.";

2) у пункті 32:

абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом тринадцятим;

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Забезпечення предметами речового майна військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, здійснюється відповідно до наказу Міністра оборони України від 05 червня 2001 року N 185 "Про додаткові заходи щодо організації поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2001 року за N 523/5714 (зі змінами).".

6. Доповнити новими додатками 1, 2, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 1 - 4 вважати відповідно додатками 3 - 6.

7. Додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Головного управління
розвитку та супроводження матеріального
забезпечення Збройних Сил України
полковник

Д. О. Марченко

 

Додаток 1
до Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період
(пункт 8 розділу I)

НОРМИ
табелізації майна речової служби для з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів та установ Збройних Сил України на мирний час та особливий період

НОРМА N 1 (Т4910001Y)
табелізації засобів ремонту речового майна (передбачені комплекти включаються в табель до штату на мирний час і особливий період)

N з/п

Підрозділ, якому відпускається майно

Найменування та коди табельних засобів

Комплект N 1
(Т4920001Y)

Комплект N 2
(Т4920004Y)

Комплект N 3
(Т4920007Y)

Комплект N 4
(Т4920011Y)

Кількість

1

2

3

4

5

6

1

Військова частина* з розрахунку на одного штатного кравця

1

-

-

-

2

Військова частина з розрахунку на одного штатного шевця

-

1

-

-

3

Військова частина з розрахунку на одного позаштатного шевця

-

-

1

-

4

Військова частина з розрахунку на кожну речову ремонтну майстерню

-

-

-

1


* Під військовими частинами тут і надалі слід розуміти з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади та установи.

НОРМА N 2 (Т4910004Y)
табелізації господарського інвентарю для речових ремонтних майстерень та складів (передбачені комплекти включаються в табель до штату на мирний час і особливий період)

N з/п

Підрозділ, якому відпускається майно

Найменування та коди табельних засобів

Комплект N 5
(Т4920021Y)

Комплект N 6
(Т4920024Y)

Комплект N 7
(Т4920027Y)

Комплект N 8
(Т4920030Y)

Комплект N 9
(Т4920033Y)

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

1

Військова частина з розрахунку на кожну речову ремонтну майстерню

1

-

-

-

-

2

Військова частина з розрахунку на кожний речовий склад

-

1

-

-

-

3

Відділення зберігання речового майна окремого полку матеріального забезпечення

-

-

1

-

-

4

Відділ зберігання речового майна бригади матеріального забезпечення

-

-

-

1

-

5

Речовий склад військово-морської бази, центр матеріально-технічного забезпечення, об'єднаний центр Військово-Морських Сил Збройних Сил України

-

-

-

-

1

НОРМА N 3 (Т4910011Y)
табелізації наметів для військових частин та установ Збройних Сил України на особливий період

N з/п

Підрозділ, якому відпускається майно

Найменування та коди наметів

Намет УСТ-56
(Т4550027Y)

Намет УСБ-56
(Т4550030Y)

Намет табірний
(Т4550015Y)

Кількість

1

2

3

4

5

1

Військовий мобільний госпіталь

15

26

12

2

Окрема автомобільна санітарна рота

3

1

3

 

Додаток 2
до Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період
(пункт 8 розділу I)

ТИПОВІ КОМПЛЕКТИ
засобів ремонту, господарського інвентарю та іншого майна речової служби для з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів та установ Збройних Сил України на мирний час та особливий період

КОМПЛЕКТ N 1 (Т4920001Y)
Кравецьке обладнання та інструмент (на одного штатного кравця)

N з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Код КОТ МО

Кількість

1

2

3

4

5

1

Машина швейна 322 класу*

штука

Т4620003Y

1

2

Ножиці закрійні

штука

Т4632003Y

1

3

Ножиці кравецькі

штука

Т4632006Y

1

4

Праска електрична*

штука

Т4632009Y

1

5

Стрічка сантиметрова

штука

Т4632012Y

1

6

Наперсток кравецький

штука

Т4560015Y

2

7

Голки швейні ручні

штука

Т4720003Y

15 на рік

8

Голки швейні машинні

штука

Т4640000Y

30 на рік

9

Електроформа для правки головних уборів*

штука

Т4631063Y

1

10

Дошка прасувальна

штука

С1440009Y

1


* Цими предметами забезпечують структурні підрозділи речової служби, іншими предметами забезпечують на місцях.

КОМПЛЕКТ N 2 (Т4920004Y)
Шевський інструмент (на одного штатного шевця)

N з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Код КОТ МО

Кількість

1

2

3

4

5

1

Молоток шевський

штука

Т4631003Y

1

2

Обценьки затяжні

штука

Т4631027Y

1

3

Рашпиль шевський

штука

Т4631021Y

1

4

Ніж шевський

штука

Т4631006Y

3

5

Викрутка

штука

Т4631033Y

1

6

Стояк з металевими колодками

комплект

Т4631012Y

1

7

Шило

штука

Т4631042Y

4

8

Лапа шевська

штука

Т4631009Y

1

9

Брусок точильний

штука

Т4540003Y

1

10

Ручка для шила

штука

Т4631060Y

1

11

Сумка для укладання інструментів

штука

Т4631000Y

1

КОМПЛЕКТ N 3 (Т4920007Y)
Шевський інструмент (на одного позаштатного шевця підрозділу)

N з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Код КОТ МО

Кількість

1

2

3

4

5

1

Молоток шевський

штука

Т4631003Y

1

2

Обценьки затяжні

штука

Т4631027Y

1

3

Рашпиль чоботарський

штука

Т4631021Y

1

4

Ніж шевський

штука

Т4631006Y

3

5

Викрутка

штука

Т4631033Y

1

6

Шило

штука

Т4631042Y

4

7

Лапа шевська

штука

Т4631009Y

1

8

Брусок точильний

штука

Т4540003Y

1

9

Ручка для шила

штука

Т4631060Y

1

10

Сумка для укладання інструментів

штука

Т4631000Y

1

КОМПЛЕКТ N 4 (Т4920011Y)
Обладнання майстерні з ремонту речового майна

N з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Код КОТ МО

Кількість

1

2

3

4

5

1

Машина швейна 378 класу

штука

Т4620009Y

1

2

Машина для латок 78 класу

штука

Т4620012Y

1

3

Голки швейні машинні*

штука

Т4640000Y

60 на рік

4

Прес для ремонту взуття

штука

Т4620024Y

1

5

Машина оздоблювальна типу "ОМВ-2"**

штука

Т4620015Y

1


* Голками машинними забезпечують на місцях, іншими предметами забезпечують структурні підрозділи речової служби.

** Машина оздоблювальна призначена лише для стаціонарних майстерень.

КОМПЛЕКТ N 5 (Т4920021Y)
Господарський інвентар майстерні з ремонту речового майна

N з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Код КОТ МО

Кількість

1

2

3

4

5

1

Стіл складаний закрійний для кравця

штука

С1100135Y

1

2

Стіл-верстак складаний для шевця

штука

С1100177Y

За кількістю шевців

3

Стіл складаний для кравця

штука

С1100135Y

За кількістю кравців

4

Складаний стілець для шевця

штука

Т3Ж10027Y

За кількістю шевців

5

Ящик переносний для інструментів та предметів господарського призначення

штука

Ф4480033Y

1

6

Ящик переносний для ремонтних матеріалів

штука

Т3Ж10216Y

1

7

Замок навісний

штука

Т3Ж10081Y

За кількістю дверей

8

Відро оцинковане

штука

Т4830054Y

2

9

Намет табірний солдатський*

комплект

Т4550015Y

2

10

Каркас дерев'яний розбірний для намету

штука

Т4710006Y

2

11

Щитки дерев'яні для підлоги намету (2 х 2 м)

комплект

Т4710006Y

8

12

Стелаж складаний

штука

Т5620000Y

4

13

Піч чавунна з комплектом труб

штука

С1100105Y

2

14

Ліхтар акумуляторний чи "Летюча миша"

штука

Б24В4000Y
С1423263Y

2

15

Каністра для гасу

штука

Т2720054Y

1

16

Лом

штука

Б249А000Y

1

17

Сокира

штука

Б2497000Y

1


* Намет табірний відпускається структурними підрозділами речової служби, іншими предметами забезпечують на місцях.

КОМПЛЕКТ N 6 (Т4920024Y)
Господарський інвентар військового речового складу

N з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Код КОТ МО

Кількість

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

Ваги платформні вантажопідйомністю 200 кг з комплектом гир*

штука

Л7812111Y

1

Для стаціонарного складу

2

Ваги настільні до 10 кг з комплектом гир*

штука

Т2530010Y

1

 

3

Брезент для підстилання*

штука

Т4550066Y

2

 

4

Контейнер м'який*

штука

Т4550072Y

30

 

5

Візок прутковий для зберігання чистої білизни

штука

Т4830039Y

2

Для стаціонарного складу

6

Дзеркало

штука

С1100024Y

1

 

7

Стіл складаний

штука

С1100177Y

1

 

8

Стілець складаний

штука

Т3Ж10027Y

1

 

9

Ящик для інструменту

штука

Ф4480033Y

1

 

10

Замок навісний

штука

Т3Ж10081Y

На кожні двері

 

11

Ліхтар акумуляторний чи "Летюча миша"

штука

Б24В4000Y
С1423263Y

1

 

12

Каністра для гасу

штука

Т2720054Y

1

 

13

Метр дерев'яний чи металевий

штука

Т3Ж10114Y
Т3Ж10117Y

1

 

14

Термометр

штука

Т2710056Y

1

Для стаціонарного складу

15

Психрометр

штука

Т3Г00060Y

1

Для стаціонарного складу

16

Пломбіратор з плашками

штука

Т3Ж10147Y

1

 

17

Дріт пломбувальний

штука

Т2Г30054Y

За потреби

 

18

Голки ручні

штука

Т4720003Y

10

 

19

Молоток слюсарний

штука

Т4540012Y

1

 

20

Обценьки

штука

Т4631030Y

1

 

21

Сокира

штука

Б2497000Y

1

 

22

Цвяходер

штука

Т3Ж10075Y

1

 

23

Ніж

штука

Т4540021Y

1

 

24

Ножиці

штука

Т4632006Y

1

 

25

Пилка

штука

Л5150048Y

1

 

26

Розводка для пилки

штука

Б249Г000Y

1

 

27

Напилок тригранний

штука

Т4631036Y

1

 

28

Брусок точильний

штука

Т4540003Y

1

 

29

Лом

штука

Б249А000Y

1

 

30

Заступ залізний

штука

Т3Ж10108Y

1

 

31

Відро оцинковане

штука

Т4830054Y

1

 

32

Ступнемір

штука

Т2310344Y

1

 

33

Ростомір

штука

Т2310344Y

1

 

34

Стрічка сантиметрова

штука

Т4632012Y

1

 

35

Умивальник

штука

Т3Ж10039Y

1

 

36

Бак для питної води

штука

Т5520100Y

1

 

37

Штампи для таврування речового майна

комплект

Т4560024Y

1

 


* Цими предметами забезпечує структурний підрозділ речової служби, іншими предметами забезпечують на місцях.

КОМПЛЕКТ N 7 (Т4920027Y)
Господарський інвентар речового складу окремого батальйону (полку) матеріального забезпечення

N з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Код КОТ МО

Кількість

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

Ваги платформні вантажопідйомністю 200 кг з комплектом гир*

штука

Л7812111Y

1

 

2

Ваги настільні до 10 кг з комплектом гир*

штука

Т2530010Y

1

 

3

Брезент бунтовий*

штука

Т4550063Y

5

 

4

Брезент для підстилання*

штука

Т4550066Y

6

 

5

Контейнер м'який*

штука

Т4550072Y

200

 

6

Дзеркало

штука

С1100024Y

1

 

7

Стіл складаний

штука

С1100177Y

1

 

8

Стілець складаний

штука

Т3Ж10027Y

1

 

9

Ящик залізний для документів

штука

Т3Ж10216Y

2

 

10

Ящик для інструменту

штука

Ф4480033Y

1

 

11

Замок навісний

штука

Т3Ж10081Y

На кожні двері

 

12

Ліхтар акумуляторний чи "Летюча миша"

штука

Б24В4000Y
С1423263Y

5

 

13

Каністра для гасу

штука

Т2720054Y

1

 

14

Метр дерев'яний чи металевий

штука

Т3Ж10114Y
Т3Ж10117Y

2

 

15

Термометр

штука

Т2710056Y

1

Для стаціонарного складу

16

Психрометр

штука

Т3Г00060Y

1

Для стаціонарного складу

17

Пломбіратор

штука

Т3Ж10147Y

2

 

18

Пломби пластмасові

штука

Т2Г30054Y

За потреби

 

19

Дріт пломбувальний

штука

Т2Г30054Y

За потреби

 

20

Голки пакувальні

штука

Т4720003Y

10

 

21

Молоток слюсарний

штука

Т4540012Y

2

 

22

Ніж

штука

Т4540021Y

2

 

23

Ножиці

штука

Т4632006Y

2

 

24

Пилка поперечна

штука

Т2730022Y

2

 

25

Розводка для пилки

штука

Б249Г000Y

2

 

26

Напилок тригранний

штука

Т4631036Y

2

 

27

Брусок точильний

штука

Т4540003Y

2

 

28

Лом

штука

Б249А000Y

1

 

29

Заступ металевий

штука

Т3Ж10108Y

10

 

30

Відро оцинковане

штука

Т4830054Y

2

 

31

Бак для питної води

штука

Т5520100Y

1

 

32

Умивальник

штука

Т3Ж10039Y

1

 


* Цими предметами забезпечує структурний підрозділ речової служби, іншими предметами забезпечують на місцях.

Брезенти і м'які контейнери використовуються тільки в разі розміщення складу в польових умовах.

КОМПЛЕКТ N 8 (Т4920030Y)
Господарський інвентар речового складу бригади матеріального забезпечення

N з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Код КОТ МО

Кількість

Примітки

1

2

3

4

5

6

1

Ваги платформні вантажопідйомністю 500 кг з комплектом гир*

штука

Л7812111Y

2

 

2

Ваги настільні на 10 кг з комплектом гир*

штука

Т2530010Y

2

 

3

Похідна швейна машина 322 класу з комплектом голок*

штука

Т4620003Y

1

 

4

Брезент бунтовий*

штука

Т4550063Y

20

 

5

Брезент для підстилання*

штука

Т4550066Y

10

 

6

М'який контейнер

штука

Т4550072Y

1000

 

7

Дзеркало

штука

С1100024Y

1

 

8

Стіл складаний

штука

С1100177Y

1

 

9

Стілець складаний

штука

Т3Ж10027Y

1

 

10

Ящик залізний для документів

штука

Т3Ж10216Y

2

 

11

Ящик для інструменту

штука

Ф4480033Y

1

 

12

Замок навісний

штука

Т3Ж10081Y

На кожні двері

 

13

Ліхтар акумуляторний чи "Летюча миша"

штука

Б24В4000Y
С1423263Y

10

 

14

Каністра для гасу

штука

Т2720054Y

1

 

15

Метр дерев'яний чи металевий

штука

Т3Ж10114Y
Т3Ж10117Y

2

 

16

Термометр

штука

Т2710056Y

2

Для стаціонарного складу

17

Психрометр

штука

Т3Г00060Y

2

Для стаціонарного складу

18

Пломбіратор

штука

Т3Ж10147Y

4

 

19

Пломби пластмасові і дріт пломбувальний

штука

Т2Г30054Y

За потреби

 

20

Голки пакувальні

штука

Т4720003Y

10

 

21

Молоток слюсарний

штука

Т4540012Y

4

 

22

Обценьки господарські

штука

Т4631030Y

4

 

23

Сокира

штука

Б2497000Y

4

 

24

Цвяходер

штука

Т3Ж10075Y

4

 

25

Ніж

штука

Т4540021Y

4

 

26

Пилка поперечна

штука

Т2730022Y

4

 

27

Розводка для пилки

штука

Б249Г000Y

2

 

28

Напилок тригранний

штука

Т4631036Y

2

 

29

Брусок точильний

штука

Т4540003Y

4

 

30

Лом

штука

Б249А000Y

1

 

31

Заступ залізний

штука

Т3Ж10108Y

10

 

32

Відро оцинковане

штука

Т4830054Y

2

 

33

Бак для питної води

штука

Т5520100Y

1

 

34

Умивальник

штука

Т3Ж10039Y

1

 


* Цими предметами забезпечують структурні підрозділи речової служби, іншими предметами забезпечують на місцях.

КОМПЛЕКТ N 9 (Т4920033Y)
Господарський інвентар центральних установ речової служби та установ речової служби Військово-Морських Сил Збройних Сил України (на кожне сховище і завізну секцію)

N з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Код КОТ МО

Кількість

Примітки

Об'єднаний центр

Центр забезпечення речовим майном

Сховище речового майна Центру матеріально-
технічного забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ваги платформні вантажопідйомністю 500 кг з комплектом гир*

штука

Л7812111Y

1

1

1

1

2

Ваги настільні вантажопідйомністю 10 кг з комплектом гир*

штука

Т2530010Y

1

1

1

1

3

Похідна швейна машина 322 класу*

штука

Т4620003Y

2

1

1

На склад

4

Брезент бунтовий*

штука

Т4550063Y

150

100

50

На склад

5

М'який контейнер*

штука

Т4550072Y

400

100

100

На склад

6

Пилосос*

штука

Т3Ж10261Y

8

4

2

На склад

7

Візок вантажний ручний*

штука

Т4830039Y

100

70

40

На склад

8

Візок причіпний для тягача*

штука

Т2730032Y

24

18

12

На склад

9

Трансформатор зварювальний*

штука

С1485203Y

1

1

1

На склад

10

Таль електрична*

штука

Л7812060Y

1

1

1

На склад

11

Таль ручна*

штука

Л7812063Y

1

1

1

На склад

12

Випрямляч*

штука

Ф2410279Y

20

18

12

На склад

13

Брезент для підстилання*

штука

Т4550066Y

2

2

2

 

14

Дзеркало-трюмо

штука

С1100027Y

1

1

1

На склад

15

Стіл канцелярський

штука

С1100171Y

1

1

1

 

16

Стіл мірний 3-метровий

штука

С1100177Y

1

1

1

Для сховищ з мірним матеріалом

17

Стілець

штука

С1100180Y

1

1

1

 

18

Шафа для інструментів

штука

С1100243Y

1

1

1

 

19

Замок навісний

штука

Т3Ж10081Y

За кількістю дверей
 
 

 

20

Ліхтар акумуляторний

штука

Б24В4000Y

2

2

2

 

21

Метр дерев'яний чи металевий

штука

Т3Ж10114Y
Т3Ж10117Y

1

1

1

Для сховищ з мірним матеріалом

22

Термометр

штука

Т2710056Y

1

1

1

 

23

Психрометр

штука

Т3Г00060Y

1

1

1

 

24

Пломбіратор

штука

Т3Ж10147Y

1

1

1

 

25

Пломби і дріт пломбувальний

штука

Т2Г30054Y

За потреби

 

26

Голки пакувальні

штука

Т4720003Y

5

5

5

 

27

Ножиці

штука

Т4632006Y

1

1

1

 

28

Молоток слюсарний

штука

Т4540012Y

1

1

1

 

29

Обценьки

штука

Т4631030Y

1

1

1

 

30

Сокира

штука

Б2497000Y

1

1

1

 

31

Ніж

штука

Т4540021Y

1

1

1

 

32

Цвяходер

штука

Т3Ж10075Y

1

1

1

 

33

Ножиці кравецькі

штука

Т4632006Y

1

1

1

 

34

Пилка-ножівка

штука

Т3Ж10141Y

1

1

1

 

35

Напилок тригранний

штука

Т4631036Y

1

1

1

 

36

Брусок точильний

штука

Т4540003Y

1

1

1

 

37

Заступ металевий

штука

Т3Ж10108Y

1

1

1

 

38

Заступ дерев'яний

штука

Т3Ж10108Y

2

2

2

 

39

Пробивач

штука

Т3Ж10084Y

1

1

1

 

40

Відро оцинковане

штука

Т4830054Y

1

1

1

 

41

Бак для питної води

штука

Т5520100Y

1

1

1

 

42

Умивальник

штука

Т3Ж10039Y

1

1

1

 

43

Рушник

штука

Т4130105Y

2

2

2

 

44

Драбина з площадкою

штука

С1380027Y

1

1

1

 

45

Картотека

штука

Д4350027Y

1

1

1

 

46

Щітка для одягу

штука

Т4560030Y

1

1

1

 

47

Щітка для взуття

штука

Т4560033Y

1

1

1

 

48

Шафа побутова для спецодягу

штука

С1100222Y

2

2

2

 

49

Універсальний уніфікований контейнер:*

штука

Т5660000Y
Д1300095
YТ4830048Y

 

 

 

 

20-тонний

 

15

15

15

5-тонний

 

12

12

12

3-тонний

 

16

16

16

50

Піддони (800 х 1200 мм), з розрахунку 26 шт. на один умовний вагон майна, що зберігається

штука

Т2730024Y

70 %

65 %

50 %

 

Кількість від обсягу майна, що зберігається


* Цими предметами забезпечують структурні підрозділи речової служби, іншими предметами забезпечують на місцях.

Брезенти і м'які контейнери використовуються тільки під час розміщення складу в польових умовах.

 

Додаток 5
до Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період
(пункт 10 розділу III)

ПЕРЕЛІК
предметів речового майна, якими забезпечуються військовослужбовці строкової служби під час їх звільнення з військової служби в запас, відставку або відправлення для складання вступних іспитів у військові навчальні заклади

N з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Кількість

Номер примітки, що застосовується під час видачі

1

2

3

4

5

Солдати і сержанти (матроси і сержанти берегових військ і морської піхоти ВМС)

1

Берет

штука

1

1

2

Шапка зимова

штука

1

1

3

Рукавички зимові

пара

1

2

4

Костюм літній польовий

комплект

1

-

5

Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова)

штука

1

2

6

Черевики з високими берцями

пара

1

3

7

Білизна натільна демісезонна (або майка і труси)

комплект

1

4

8

Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)

комплект

1

2

9

Шкарпетки літні (трекінгові)

пара

2

-

10

Шкарпетки зимові (трекінгові)

пара

1

2

11

Ремінь брючний

штука

1

2

12

Сумка транспортна індивідуальна

штука

1

-

Матроси і старшини (форма одягу у ВМС)

13

Кашкет-безкозирка

штука

1

-

14

Шапка зимова повсякденна

штука

1

-

15

Куртка зимова або бушлат

штука

1

2

16

Фланелька вовняна або форменка

штука

1

-

17

Краватка матроська

штука

1

2

18

Комір формений

штука

1

-

19

Брюки

штука

1

-

20

Рукавички трикотажні

пара

1

2

21

Черевики хромові

пара

1

-

22

Білизна натільна демісезонна (або майка і труси)

комплект

1

4

23

Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)

комплект

1

2

24

Шкарпетки літні

пара

2

-

25

Шкарпетки зимові

пара

1

2

26

Ремінь до штанів

штука

1

-

Примітки:

1. Під час переходу на зимову форму одягу замість берета видається шапка зимова.

2. Рукавички трикотажні, куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова), білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), шкарпетки зимові (трекінгові), шкарпетки зимові, ремінь брючний, куртка зимова або бушлат, краватка матроська видаються під час переходу на зимову форму одягу.

3. Черевики з високими берцями (демісезонні або літні) видаються залежно від визначеної форми одягу на день звільнення.

4. Під час переходу на літню форму одягу замість білизни натільної демісезонної видаються майка і труси.

5. Матросам і старшинам, які проходять службу на кораблях, допоміжних суднах, катерах і в управліннях з'єднань кораблів, у разі звільнення в запас видається все майно, яке перебувало в їх користуванні (крім інвентарних предметів).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали