Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Зміни до Тимчасового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України16 березня 2020 року N 971/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
17 березня 2020 р. за N 285/34568

ЗМІНИ
до Тимчасового положення про управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві (Положення N 3825/5)

1. Заголовок Тимчасового положення викласти в такій редакції:

"ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті
".

2. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Це Тимчасове положення визначає особливості діяльності управлінь забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті (далі - Управління), на період проведення експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року N 700 "Про реалізацію експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень" (Постанова N 700).";

2) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3. Управління є структурним підрозділом відповідного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (далі - міжрегіональне управління) та органом державної виконавчої служби, підзвітним та підконтрольним Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - Департамент)."

3) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. Управління організовує роботу в офісі "Центр виконання рішень".";

4) у пункті 7:

у підпункті 1 слова "головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві" замінити словами "відповідного міжрегіонального управління";

після підпункту 3 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:

"4) забезпечує у відділі примусового виконання рішень автоматизацію перерахунку коштів, стягнутих з боржника, через органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або державний банк;".

У зв'язку з цим підпункти 4 - 19 вважати відповідно підпунктами 5 - 20;

5) у пункті 12:

абзац перший викласти в такій редакції:

"12. Управління очолює заступник начальника міжрегіонального управління - начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень (далі - начальник Управління).";

в абзаці п'ятому слова "здійснюються за ініціативою суб'єкта призначення" замінити словами "порушуються суб'єктом призначення шляхом видання відповідного наказу";

6) у підпункті 8 пункту 13 слово "ініціювання" замінити словом "порушення".

3. У розділі II:

1) заголовок розділу викласти в такій редакції:

"II. Особливості організації роботи в офісі "Центр виконання рішень";

2) у пункті 1 після слів "Організація роботи" слово "Управління" виключити;

3) в абзаці четвертому пункту 2 слова "(крім виконавчих проваджень, які перебувають (перебували) на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України)" виключити;

4) пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Про отримання стороною виконавчого провадження документів виконавчого провадження, що містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження, посадова особа Управління формує довідку (додаток 3) в автоматизованій системі виконавчого провадження із накладенням кваліфікованого електронного підпису із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.";

5) у пункті 6:

в абзаці першому слово "учасника" замінити словом "сторону";

в абзаці другому слово "учасника" замінити словом "сторони", цифру "3" замінити цифрою "4";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"На паперовому примірнику виконавчого провадження робиться відмітка, передбачена абзацом третім пункту 11 розділу II Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5 (Наказ N 512/5), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2012 року за N 489/20802.".

4. В абзаці другому пункту 2 розділу III слова ", у тому числі документів, що підтверджують сплату стягувачем авансового внеску, якщо авансування є обов'язковим," виключити.

5. У тексті Тимчасового положення слова "головного територіального управління юстиції" в усіх відмінках і числах замінити словами "міжрегіонального управління" у відповідних відмінках і числах.

6. Додаток 1 до Тимчасового положення після слів "підпис особи, якій надано консультацію" доповнити словами "(у разі особистого звернення)".

7. У відмітках до додатків Тимчасового положення слова "державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та місті Києві" замінити словами "забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті"

8. Доповнити Тимчасове положення новим додатком 3, що додається.

У зв'язку з цим додаток 3 вважати додатком 4.

 

Директор Директорату
правосуддя та кримінальної юстиції

О. Олійник

 

Додаток 3
до Тимчасового положення про управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України, які беруть участь в експериментальному проекті
(пункт 5 розділу II)

Довідка
про отримання стороною виконавчого провадження документів виконавчого провадження, що містяться в автоматизованій системі виконавчого провадження

Дата й час формування:

<Дата й час формування довідки у форматі:
ДД.ММ.РРРР ГГ:XX>

Документи видав(ла):

< Прізвище, ім'я, по батькові користувача.
Повне найменування організації користувача>

Перелік документів виконавчого провадження, отриманих стороною виконавчого провадження*:

1.

2.

...

Документи отримав(ла):

<Сторони. Прізвище, ім'я, по батькові боржника>

 

                                          або

 

<Сторони. Прізвище, ім'я, по батькові стягувача>


* Заповнюється посадовою особою Управління, що надає документи стороні виконавчого провадження.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали